Menü

Yönetim

Son Güncelleme: 23 Nisan 2018

Halk Sanatları Vakfı 60 kurucu üye tarafından kurulmuştur. Bu üyeler kendi aralarından seçimle en az 20 en çok 25 Mütevelli Heyeti Üyesi’ni 6 yıl için göreve getirirler. Mütevelli heyeti Üyeleri kendi aralarından 6 yıl görev yapacak bir Başkan ve 3 yıl görev yapacak en az 7 en çok 11 Yönetim Kurulu Üyesi seçerler. Vakfın bugün görev yapan üyeleri aşağıdadır:

Vakıf Başkanı

Kani Kanol

Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri

Hasan Çağlıoğlu, Ali Nebih, Akın Eylen, Öcal Erten, Tarık Emiroğlu, Ferhun Faruk, Nisan Gürsel, Çise Zekai, Ulus Beledoğlu

Vakıf Mütevelli Heyeti Üyeleri

Ali Nebih, Akın Eylen, Tarık G. Emiroğlu, Hasan Abohorlu, Sonay Anıl, Handan Nebih, Yasemin Kanlı, Yeşim Binici, Kani Kanol, Fatma Kükrer, Gaye Özarın, Hasan Çağıloğlu, Ulus Beledoğlu, Hasan Ekmekçi, Öcal Erten, Engin Anıl, Akile Soygazi, Nisan Gürsel, Ferhun Faruk, Çise Zekai, Önder Kanlı, Nazan Nebih, Salih Bahçeci, Tarkan Davulcu.